Francesca Ciaffoni

Francesca Ciaffoni va estudiar a l'Acadèmia de Ball de Codarts Rotterdam. Va ballar amb Conny Janssen Danst a Rotterdam i va treballar amb la coneguda coreògrafa holandesa Regina van Berkel. El seu repertori també comprèn peces de Jiří Kylián, Samir Calixto, Sjoerd Vreugdenhil i Club Guy & Roni. A la tardor del 2015, aquesta ballarina excepcional es va unir a Gauthier Dance//Theaterhaus Stuttgart. La seva extraordinària expressivitat sempre brilla, com es pot veure en les seves interpretacions de les coreografies d'Ohad Naharin, Sharon Eyal-Gai Behar, Marco Goecke, Mauro Bigonzetti i Nanine Linning, entre d'altres.

Francesca Ciaffoni studied at Codarts Rotterdam. She danced with Conny Janssen Danst in Rotterdam and worked with the well-known Dutch choreographer Regina van Berkel. Her repertoire also includes pieces by Jiří Kylián, Samir Calixto, Sjoerd Vreugdenhil and Club Guy & Roni. In the fall of 2015, this exceptional dancer joined Gauthier Dance // Theaterhaus Stuttgart. Her extraordinary expressiveness always shines, as can be seen in her interpretations of choreographies by Ohad Naharin, Sharon Eyal-Gai Behar, Marco Goecke, Mauro Bigonzetti and Nanine Linning, among others.


Participant in: